Program na nowy start

czw., 07/02/2019 - 12:51 -- Kryspina Rogowska
foto: © 2019 Telewizja Kablowa Bełchatów / www.ebelchatow.pl

„Program na nowy start” to oferta dla tych osób, którym grozi zwolnienie z pracy bądź zostały zwolnione z przyczyn od nich niezależnych w ciągu ostatniego pół roku. Z programu możne skorzystać 60 osób z województwa łódzkiego.

Do programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej mogą się zgłaszać osoby, zarówno zwolnione w ostatni czasie jak i przewidziane do zwolnienia z przyczyn niezależnych od pracownika. Co ważne program obejmuje zarówno tych, którzy zatrudnieni są na umowy o pracę jak i na umowy cywilno-prawne czyli np. umowę o dzieło.

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 11 lutego do 15 marca. Informacje oraz zapisy dostępne są w Biurach Projektu w Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7, tel. 44 647 48 08 i 44 741 75 00 oraz w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3, tel. 42 298 66 00, 42 298 66 01.

Program prowadzony będzie dwutorowo. Pierwsza grupa otrzyma możliwość przekwalifikowania zawodowego dostosowanego do aktualnych potrzeb rynku i indywidualnych predyspozycji uczestnika. Będą też objęci doradztwem zawodowym. Dla osób korzystających z tej formy wsparcia udział w programie zakończy się 5-miesięcznym stażem.

Drugą propozycją jest samozatrudnienie. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać do 25 tysięcy złotych na otwarcie własnej działalności, dodatkowo przewidziane jest wsparcie pomostowe czyli po 1100 zł miesięcznie wypłacane przez 12 miesięcy, co pomoże utrzymać na początku własną firmę i pokryć zobowiązania np. opłat ZUS, czy wynajmu lokalu. Ta grupa również zostanie objęta fachowym doradztwem czy szkoleniom z zakresu prowadzenia własnej działalności.

Wartość projektu to 1 mln 565 tys. 298 zł, z czego unijne dofinansowanie do 1 mln 330 tys. 503 zł.

TKB - Na nowy start - 07.02.2019

Tagi

Dodaj komentarz