PODZIEL SIĘ

Tweet

ARiMR poręczy spłaty kredytów zaciągniętych przez studentów z terenów wiejskich.

Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał stosowną umowę o współpracy. Aktualnie przy udzielaniu poręczeń spłaty kredytów studenckich Agencja współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o kredyt studencki można składać w ww. bankach do 15 listopada każdego roku.

Ubiegając się o poręczenie Agencji w wybranym przez siebie oddziale jednego z powyższych Banków, bądź w banku spółdzielczym działającym w zrzeszeniu student powinien:

  • złożyć wniosek o udzielenie poręczenia zgodny z wzorem określonym przez Agencję wraz z dokumentami określającymi dochody w rodzinie pozwalające ustalić dochód na osobę w rodzinie studenta oraz o zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
  • ustanowić prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco,
  • podpisać umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.
Poręczenia spłaty kredytów studenckich udzielane są przez Agencję w trybie uproszczonym, który umożliwia studentom załatwienie wszelkich formalności związanych z poręczeniem w banku kredytującym działającym w imieniu Agencji, który na podstawie zawartej z Agencją umowy o współpracy upoważniony jest do:

  • wydawania formularzy wniosków, przyjmowania i rozpatrywania wniosków o poręczenie Agencji wraz z wymaganą dokumentacją,
  • zawierania z Wnioskodawcami umów o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego,
  • przyjmowania weksli własnych in blanco wystawionych przez studentów z tytułu zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Agencję.

Źródło: www.kleszczow.pl

TagiRegionKleszczów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here