PODZIEL SIĘ

Tweet foto: © 2013 Telewizja Kablowa Bełchatów / www.ebelchatow.pl

Przy okazji Mikołajek, tuż przed świętami Bożego Narodzenia ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci. W konkursie uczestniczyć mogą dzieci do lat 8, których rodzice są Abonentami spółki DOLSAT.

Czy wiecie co w święta Bożego Narodzenia może robić Rybka Mini Mini? Jeśli macie pomysł narysujcie go, a pracę prześlijcie bądź przynieście do Biura Obsługi klienta DOLSAT Sp. z o. o.
Na zgłoszenia czekamy do 18 grudnia.

Najciekawsze samodzielnie wykonane prace nagrodzimy. Na laureatów konkursu już czekają pluszowe maskotki Rybki Mini Mini, kózki Meme, książki i gadżety.

Nazwiska laureatów ogłosimy na naszej antenie oraz na firmowym profilu na Facebooku już 19 grudnia.

Regulamin konkursu „ Święta Rybki Mini Mini”

1. Organizatorem konkursu jest DOLSAT Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23c.
2. Fundatorem nagród jest nadawca kanału MINI MINI+: CANAL+ Cyfrowy S.A., Al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP: 526-22-46-271, REGON 013241191
3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku do 8 lat, których rodzice są Abonentami DOLSAT Sp. z o. o.
4. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Organizatora.
5. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu dowolną techniką pracy plastycznej pokazującej święta Rybki Mini Mini.
6. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków konkursu.
7. Uczestnicy konkursu nadsyłają, dostarczają prace na własny koszt.
8. Tylko osoby, które dostarczą w terminie prace konkursowe, są Abonentami DOLSAT Sp. z o.o. oraz spełniają warunki Regulaminu konkursu będą brały w nim udział.
9. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury powołane przez organizatora. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 dzieci, które dostarczą do Biura Obsługi Klienta samodzielne wykonane prace plastyczne.
10. Uczestnik konkurs ma możliwość złożenia jednej pracy plastycznej. Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną dziecka, wykonaną ręcznie i samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowaną i nieprzedstawianą na innych konkursach
11. Nagrodami w konkursie są:
a. Maskotki- Rybka Mini Mini- duża
b. Maskotki – Rybka Mini Mini – mała
c. Książki z przygodami Rybki Mini Mini
d. Maskotki – kózka Meme
e. Smycze
f. Plany lekcji
g. Długopisy DOLSAT
12. Prace pozostają do dyspozycji organizatora, dostarczenie prac jest równoznaczne ze zgodą na ewentualną ich publikację. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania, opracowania
i publikacji prac według własnego uznania. Wyróżnione prace mogą zostać opublikowane na www.ebelchatow.pl oraz na antenie Telewizji Kablowej Bełchatów.
13. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą imię i nazwisko oraz wiek autora, adres, telefon lub email kontaktowy do opiekunów/rodziców, ID (Kod) klienta – cyfry znajdujące się po ciągu zer na końcu numeru rachunku klienta podanego na fakturze
wystawianej za świadczone usługi multimedialne, zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (formularz Oświadczenia dostępny w Biurze Obsługi Klienta).
14. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. (Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu, a po jego zakończeniu ulegną zniszczeniu.
15. Osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo do wglądu, poprawiania i uzupełniania danych.
16. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 18.12.2013r. Prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
17. Rozstrzygnięcie konkursu z wyłonieniem laureatów odbędzie się w dniu 19.12.2013 r. Lista zwycięzców opublikowana zostanie 19.12.2013r na www.ebelchatow.pl oraz na oficjalnej stronie DOLSAT Sp. z o. o. na portalu Facebook.
18. Nagrody można odebrać od 20.12.2013r. do 31.12.2013 r w Biurze Obsługi Klienta ul. Wojska Polskiego 23 c.
19. W przypadku nieodebrania nagród w podanym terminie, przejdą one do puli nagród następnych konkursów.

Konkurs z Rybką Mini Mini

Zdjęcia: TagiAktualnościRozrywkaBełchatówRybka MiniMinikonkurs DOLSAT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here