PODZIEL SIĘ

Tweet foto: © 2015 Telewizja Kablowa Bełchatów / www.ebelchatow.pl

Zakończyła się kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w oczyszczalni ścieków WOD.-KAN. Inspekcja była prowadzona na wniosek mieszkańców, którzy skarżyli się na uciążliwości odorowe związane z działalnością oczyszczalni.

Jak poinformował kierownik Działu Inspekcji, Delegatura WIOŚ w Piotrkowie Tryb. Piotr Nowakowski kontrola wykazała naruszenie przepisów polegających na wprowadzeniu zanieczyszczeń do powietrza bez wymaganego pozwolenia z suszarni osadu w czterech halach, wyposażonych w wentylatory wywiewne. W związku z tym Inspektor wszczął postępowanie w trybie artykułu 367 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w sprawie wstrzymania użytkowania suszarni osadów bez wymaganego pozwolenia.

Kontrola została przeprowadzona z powodu licznych skarg mieszkańców na odór. Jak podkreślił Piotr Nowakowski obecnie nie ma formalnie uregulowanych w przepisach metod pomiaru oraz dopuszczalnego natężenia odoru.

Podczas kontroli przeprowadzone zostały pomiary emisji amoniaku za terenem oczyszczalni przy suszarniach osadu oraz na Binkowie przy ulicy Turkusowej. Jak pisze kierownik piotrkowskiego oddziału WIOŚ „ …z uwagi na uwarunkowania prawne pomiary te zestawiono jedynie z wartościami odniesienia określonymi w rozporządzeniu MŚ z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Zmierzone wartości nie przekroczyły wartości odniesienia określonych w tym rozporządzeniu”.

Jak podkreśla WIOŚ, nie oznacza to, że problem fetoru w mieście nie istnieje. Przeciwnie. Kontrola wykazała, że głównym źródłem nieprzyjemnych zapachów są suszarnie osadu, które nie mają żadnych urządzeń, które mogłyby redukować emisję odorową. Uciążliwości nasilają się, gdy uruchomiony zostaje system wentylacji. Otwarte Baseny Fermentacyjne, również stanowią źródło odoru.

WIOŚ na podstawie przeprowadzonej w oczyszczalni ścieków kontroli wystąpił do starosty bełchatowskiego o opracowanie i przedłożenie tzw. przeglądu ekologicznego, ekspertyzy i wydania decyzji administracyjnej nakładającej na spółkę obowiązek wykonania czynności zmierzających do ograniczenia oddziaływania na środowisko wraz z terminem jego wykonania.

TKB – Oczyszczalnia- wnioski pokontrolne WIOŚ – 16.06.2015

TagiAktualnościBełchatówWIOŚkontrolawnioskiWOD.-KAN.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here