PODZIEL SIĘ

Jeśli coś jest bezpłatne to nie znaczy, że nie trzeba za to zapłacić. Za darmowe przejazdy MZK płaci miasto ze swojego budżetu. Wczoraj na nadzwyczajnej sesji radni podjęli uchwałę, o przekazaniu spółce o 145 tysięcy złotych więcej rekompensaty za rok 2018.

MZK realizuje zadanie bezpłatnego transportu publicznego na podstawie uchwały podjętej przez radnych i umowy zawartej między zakładem, a miastem w roku 2009.
Umowa określa coroczną wysokość przewidzianej rekompensaty dla MZK. Za 2018 miała to być kwota 5 milionów 230 tysięcy złotych. Po audycie wewnętrznym okazało się, że jest niewystarczająca.

Kalkulacja rekompensaty oprócz wyższego podatku VAT i wzrostu wynagrodzeń zawiera też tak zwany rozsądny zysk, który maksymalnie może osiągnąć wartość 6%. Za rok 2018 wskaźnik ten ustalono na 5,1%.

Pytano również o inne możliwości zarabiania przez spółkę, tak by MZK nie bazowała jedynie na rekompensacie za transport publiczny.

Radni ostatecznie projekt uchwały zwiększający wysokość rekompensaty dla spółki do kwoty 5 milionów 370 tysięcy złotych przyjęli 20 głosami za, przy 3 wstrzymujących się.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here