PODZIEL SIĘ

30 czerwca mija termin zgłaszania kandydatów na ławników bełchatowskiego Sądu Rejonowego i piotrkowskiego Sądu Okręgowego.

Obecnie prowadzony jest nabór na kadencję 2020 – 2023. Kandydatów na sędziów społecznych czyli ławników zgłaszać mogą organizacje społeczne, czy grupy mieszkańców liczące minimum 50 osób.

Spośród zgłoszonych kandydatur Rada Miasta wybierze osoby, które będą uzupełniać składy orzekające w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie i Sądzie Okręgowym w Piotrkowie.

Ławnikami mogą zostać osoby, które ukończyły 30 rok życia, ale mają mniej niż 70 lat. Wymagane jest obywatelstwo polskie, minimum średnie wykształcenie, niekaralność, posiadanie pełni praw obywatelskich, dobre zdrowie oraz w przypadku kandydowania do sądu pracy znajomość spraw pracowniczych.

Z kandydowania wykluczone są osoby pracujące w sądach, w prokuraturze i adwokaturze (także aplikanci) zatrudnione w Policji, związane ze ściganiem przestępstw, duchowni, żołnierze w czynnej służbie zawodowej, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni.

Formularze dostępne są w urzędzie miasta, tam też należy składać wypełnione wnioski i wymagane dokumenty

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here