PODZIEL SIĘ

Wczoraj radni powiatowi przyjęli również projekt uchwały regulujący zasady przyznawania stypendiów dla studentów, którzy na stałe zameldowani są na terenie powiatu bełchatowskiego.

Najwyższe jednorazowe stypendium motywacyjne przyznane studentowi wyniesie 3 tysiące złotych. Aby móc się o nie ubiegać zainteresowani, którzy nie ukończyli 26 roku życia muszą złożyć wniosek do 31 października.

Wymagane dokumenty to zaświadczenie z uczelni, że student nie powtarza roku, wyniki z egzaminów które muszą mieć średnią powyżej 90% maksymalnej noty. Ta zmiana wprowadzona została, ponieważ niektóre uczelnie, szczególnie zagraniczne mają różną skalę oceniania.

Dodatkowo student ma wykazać się dodatkowymi osiągnięciami, mogą to być potwierdzone przez uczelnię publikacje naukowe, sukcesy w olimpiadach i konkursach, wyniki sportowe i artystyczne oraz działalność społeczna czy charytatywna. Do wniosku należny dołączyć dyplomy potwierdzające osiągnięcia. Dodatkowo studenci zagranicznych uczelni, będą musieli dostarczyć już przetłumaczone dokumenty.

Zawarte w projekcie zmiany dotyczą również dostosowania regulaminu w zakresie przechowywania i zbierania danych osobowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here