PODZIEL SIĘ

Wracamy do tematu spalarni odpadów medycznych w Bełchatowie. Po pożarze na terenie obiektu wystąpiliśmy do WIOŚ  z prośbą o udostępnię informacji o kontrolach jakie w ciągu ostatnich 3 latach były tam przeprowadzane. Te wykazały nieprawidłowości.

Pożar jaki wybuchł w spalarni wywołał wiele obaw i spekulacji wśród mieszkańców. WIOŚ natychmiast rozpoczął kolejną kontrolę. Wcześniejsze przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w dwóch przypadkach wykazały nieprawidłowości.

Kontrola w 2017 roku jak czytamy w nadesłanej odpowiedzi, wykazała nieprawidłowości w zakresie ewidencji odpadów oraz warunków ich magazynowania.  Zastosowano pouczenie oraz nakazano usuniecie nieprawidłowości.

Kontrola przeprowadzona w tym roku od 1 lutego do 24 czerwca wykazała naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego dotyczącego między innymi magazynowania, transportu  i przekazywania odpadów nieuprawnionym odbiorcom.

Kierownika jednostki ukarano dwoma mandatami. WIOŚ wystosował również zarządzenie pokontrolne do Marszałka Województwa Łódzkiego  o przeprowadzenie procedury cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia zintegrowanego. Rozpoczęto również dwa postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych w trybie ustawy o odpadach.

WIOŚ poinformował w piśmie, że spółka wykonuje wymagane prawem pomiary emisji zanieczyszczeń, a wyniki pomiarów przekazywane do WIOŚ nie przekraczają określonych w prawie norm.      

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here