PODZIEL SIĘ

25 września ma zostać ogłoszony wyrok w sprawie, która toczy się w bełchatowskim sądzie przeciwko byłemu wójtowi Gminy Bełchatów Kamilowi Ładziakowi oraz 4 urzędnikom.

Akt oskarżenia przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Opocznie dotyczy zarzutów kierowanych wobec byłego wójta Kamila Ładziaka o przekroczenie uprawnień i poświadczenie nieprawdy oraz podległym w tym czasie jego pracownikom, w tym urzędnikom i kierownictwu gminnej spółki.

Chodzi o głośną sprawę wybudowanej w 2016 roku drogi w Dobrzelowie. Jej koszt to blisko 20 tysięcy złotych. Zarzuty dotyczą między innymi tego, że wykonana ona została bez pozwolenia na budowę i nadzoru kierownika budowy. Z dokumentacji wynikało, że modernizację drogi, która obejmowała wykorytowanie i utwardzenie nawierzchni przeprowadzono na 2270 m kwadratowych. Mieszkańcy twierdzili że zakres prac był znacznie mniejszy.

Stawiany zarzut dotyczy również dwukrotnej zapłaty za wykonaną pracę gminnej spółce, której ówczesny zarząd dziś siedzi na ławie oskarżonych.

Dzisiaj przesłuchiwana była biegła sądowa – inżynier budownictwa. Zeznała, że kosztorys nie odbiega od wykonanego zakresu prac. Przychyliła się również do zeznań świadków, w tym wypadku mieszkańców Dobrzelowa.

Strony wygłosiły dzisiaj mowy końcowe. Wyrok ogłoszony zostanie 25 września o godzinie 14.00.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here