PODZIEL SIĘ

Za podatki od nieruchomości, za mandaty od Straży Miejskiej, czy wywóz śmieci. W Urzędzie Miasta od stycznia obowiązują nowe numery kont. To w związku ze zmianą banku, który obsługuje magistrat. Niżej publikujemy dokładny wykazy numerów kont wraz z opisem jakich opłat dotyczą.

Rachunek dochodów Urzędu Miasta Bełchatowa

51 1020 3916 0000 0202 0299 8169 Konto to służy do wpłat:

 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny
 • podatek płacony w formie zobowiązania pieniężnego
 • podatek leśny
 • podatek od środków transportowych
 • mandaty Straży Miejskiej
 • opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Miasta Bełchatowa
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • dzierżawa
 • najem
 • sprzedaż mieszkań
 • sprzedaż gruntów
 • sprzedaż lokali
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych
 • należności za zajęcie pasa drogowego
 • inne opłaty stanowiące dochód Urzędu Miasta

Jednocześnie magistrat informuje, że dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe zostały zlikwidowane 31 grudnia 2019 r. Do czasu otrzymania pisemnej informacji o nowych indywidualnych rachunkach bankowych, płatności należy dokonywać na rachunek wskazany powyżej.

Rachunek opłaty skarbowej

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

Na ten numer konta należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej.

Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

59 1020 3916 0000 0102 0299 8268

Rachunek sum depozytowych Urzędu Miasta Bełchatowa

71 1020 3916 0000 0602 0299 8292 Konto służy do wpłat:

 • wadia
 • zabezpieczenia należytego wykonania umów

Rachunek bankowy budżetu Miasta Bełchatowa

49 1020 3916 0000 0802 0299 2964 Konto to służy do wpłat z tytułu:

 • dotacje
 • subwencje
 • udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych
 • dochody realizowane przez jednostki budżetowe i urzędy skarbowe

Magistrat informuje, że wszelkich wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta można dokonywać bez jakichkolwiek opłat we wszystkich oddziałach i filiach banku PKO Bank Polski S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here