PODZIEL SIĘ

Poznaliśmy wyniki finansowe miejskich spółek za miniony rok obrachunkowy. Największą, wynoszącą prawie 1,6 mln zł stratę zanotowało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Z 5 spółek w których magistrat jest jedynym lub większościowym udziałowcem 3 przyniosły zyski a 2 straty.

Największą stratę zaliczył PEC – prawie 1,6 mln zł straty netto i jak tłumaczy, powodem tej sytuacji jest niższa sprzedaż energii cieplnej, spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Był to najcieplejszy sezon grzewczy od początku funkcjonowania spółki. Na wyniki finansowe znaczący wpływ miały także pozyskane dotacje do dofinansowania przebudowy sieci ciepłowniczych i węzłów cieplnych.

W Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej strata wynosi nieco ponad milion złotych. W związku ze stratą finansową w spółce podjęto szereg działań w celu poprawy płynności finansowej i rentowności majątku, a także „racjonalnego gospodarowania i zarządzania we wszystkich obszarach działalności” oraz współpracy z kontrahentami.

Z kolei największy zysk zanotowała spółka Wod-Kan w Bełchatowie – blisko 800 tys. zł zysku (netto). Jak czytamy w raporcie najważniejszą inwestycją, którą realizowała miejska spółka w minionym roku była budowa Zamkniętych Komór Fermentacyjnych w oczyszczalni ścieków. Inwestycja kosztowała w sumie nieco ponad 23 mln zł.

Dodatni wynik zanotowało również Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wynik finansowy za 2019 rok to nieco ponad 149 tys. zł zysku (netto). W przedstawionym raporcie nawiązano do lat 2018-2019 – wtedy też w dwóch transzach podniesiono kapitał zakładowy spółki o 1,6 mln zł. Kwota została przeznaczono na dofinansowanie kolejnej inwestycji BTBS – budowy trzeciego bloku przy ulicy Chmielowskiego.

Miejski Zakład Komunikacji także skończył rok na tzw. plusie – dokładnie 3 tys. 371 zł zysku (netto). Warto wspomnieć, że spółka w ubiegłym roku wzbogaciła się w nowe autobusy – pojazdy zostały zakupione przez miasto, które otrzymało na nie unijne dofinansowanie. Na wynik finansowy miało również wpływ przekazane nowych środków trwałych dla spółki – jak informuje magistrat, fakt przekazania środków trwałych w formie aportu ma wpływ na wysokość rekompensaty z tytułu świadczenia usługi publicznej, pomniejsza ją. Będzie to miało wpływ na zmniejszenie wyniku finansowego, nie wpłynie natomiast na płynność finansową spółki.

źródło: UM Bełchatów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here