PODZIEL SIĘ

Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Działania te związane są z dynamiczną sytuacją epidemiczną.

Cała Polska w strefie czerwonej – rząd wprowadził kolejne obostrzenia. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obejmować edukacje, gospodarkę oraz życie społeczne.

Nauczaniem zdalnym objęte będą klas 4-8 szkół podstawowych. W godzinach 8:00-16:00 dzieci do 16. roku życia mają obowiązek przemieszczania się pod opieką rodzica lub opiekuna. Stacjonarna działalność lokali gastronomicznych i restauracji zostaje zawieszona – dopuszczalne jest prowadzenie działalności w zakresie dowozu lub na wynos. Podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej dopuszczalne jest max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego – dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych. Natomiast osoby powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych prosi się o ograniczenie przemieszczania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here