PODZIEL SIĘ

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Bełchatowie jest projektem prowadzonym przez spółkę PGE Energia Ciepła. Nowa instalacja powstanie w sąsiedztwie bełchatowskiej elektrowni należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Zadaniem instalacji będzie odzysk energii z odpadów komunalnych. Wyprodukowana w ten sposób energia elektryczna trafi do Krajowego Systemu Energetycznego i zwiększy ilość produkowanej energii odnawialnej, natomiast ciepło docelowo trafi do domów i mieszkań przyłączonych do sieci ciepłowniczej Bełchatowa. Należy dodać, że instalacja będzie spełniać bardzo surowe europejskie wymogi środowiskowe (BAT), a także zostanie wyposażona w system monitoringu procesu technologicznego oraz emisji zanieczyszczeń, których wyniki będą dostępne dla mieszkańców. Będzie również posiadać automatyczny system zabezpieczeń, który będzie monitorował najmniejsze przekroczenie przyjętych norm emisji. Co istotne, projekt ten jest wpisany w Program Sprawiedliwej Transformacji Kompleksu Bełchatowskiego.

Instalacja będzie przyjmować odpady wstępnie posegregowane u źródła powstawania odpadów komunalnych tzw. frakcja resztkowa czyli odpady nienadające się do dalszego recyklingu, jak i pozostałości z podczyszczania frakcji selektywnie zebranej i sortowanej u źródła wytwarzania odpadów.

Przewidywana do zastosowania w ITPOE technologia jest typowym układem opartym na dwóch kotłach z rusztami skośnymi, schodkowymi, wyposażonym w turbinę parową i generator elektryczny, a także dedykowaną instalację oczyszczania spalin. Takie rozwiązania są sprawdzone i działają w wielu miejscach na świecie, a co najważniejsze są bezpieczne dla środowiska i otoczenia. Podobna instalacja ITPOE funkcjonuje już od 2018 roku w PGE Energia Ciepła w Rzeszowie. Co ważne, instalacja nie będzie emitować uciążliwych zapachów – gdyż tego typu instalacje są wyposażane w rozwiązania, (np. podciśnienie w hali rozładunkowej, biofiltry) które uniemożliwiają wydostawanie się ich na zewnątrz. Instalacja nie będzie przetwarzać odpadów niebezpiecznych.

Kampania informacyjna projektu rozpoczęła się już w 2020 r. i wraz z rozwojem projektu będzie obejmować coraz szersze grupy interesariuszy. Działania te w swoim zakresie uwzględniają również aspekty dotyczące dialogu społecznego.

Zakończenie przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji planowane jest na początek 2022 roku. Natomiast zakończenie budowy i uruchomienie instalacji planowane jest na rok 2024. Instalacja będzie rocznie przetwarzać 180 000 ton odpadów. Nominalna moc elektryczna brutto wynosić będzie minimum 23 MWe (przy produkcji wyłącznie energii elektrycznej) i minimum 17 MWe (przy produkcji energii elektrycznej i ciepła) oraz ok. 40 MWt.

Wybudowana Instalacja przyczyni się do zredukowania ilości odpadów trafiających na składowiska, zmaleją koszty składowania odpadów, a mieszkańcy Bełchatowa i okolic zyskają czystsze powietrze. Instalacja w trakcie eksploatacji znacznie ograniczy emisję tlenków siarki, azotu oraz pyłów – wpływając na poprawę jakości powietrza w regionie.

Budowa instalacji ITPOE jest ważnym elementem procesu transformacji infrastrukturalnej i biznesowej kompleksu bełchatowskiego, zapewniając nowoczesne niskoemisyjne technologie w regionie. Dzięki korzystnej lokalizacji – tuż obok Elektrowni Bełchatów – ITPOE będzie doskonałym uzupełnieniem funkcjonującego w regionie systemu gospodarki odpadami.

Instalacja będzie budowana w oparciu o najlepsze dostępne technologie na rynku zapewniające najlepsze parametry środowiskowe oraz zapewniające impuls technologiczny do rozwoju kompetencji kadry inżynierskiej i przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. Dodatkowo poprawie ulegną warunki środowiskowe poprzez ograniczenie składowania odpadów komunalnych na rzecz ich bieżącego przetwarzania. W oparciu o doświadczenia Grupy PGE zdobyte na podobnych instalacjach w innych regionach kraju obserwuje się zwiększenie świadomości społecznej w obszarze racjonalizacji gospodarowania odpadami. Tym samym wzrost świadomości społecznej przełoży się na poprawę czystości regionu poprzez selektywna zbiórkę odpadów, ich recykling oraz przetwarzanie.

źródło: Agnieszka Dietrich, Kierownik Działu Komunikacji Zew. i Rzecznik Prasowy, PGE Energia Ciepła S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here