PODZIEL SIĘ

Władze miasta chcąc wesprzeć bełchatowski GKS, w ubiegłym roku przygotowały odpowiedni projekt według wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na wsparcie dla sportu w kasie miasta zabezpieczone zostało w 2020 roku 288 tys. zł. Pieniądze jednak nie trafiły na konto klubu. Dlaczego? O to zapytaliśmy magistrat.

Przypomnijmy, w związku z trudną sytuacją finansową bełchatowskiego klubu w 2020 r. przygotowany został projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na trenie Miasta Bełchatowa. Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej projekt został zatwierdzony. W październiku 2020 roku uchwałę zakwestionowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi. Niezwłocznie po otrzymaniu uzasadnienia decyzji RIO, wydział merytoryczny UM przygotował ponowny, poprawiony projekt, który trafił pod obrady radnych 26 listopada 2020 r. i w tym dniu został przyjęty.

Jednak z uwagi na proces publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego przedmiotowa uchwała weszła w życie 28 grudnia 2020 r. Ze względu na konieczność wydatkowania zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie Miasta do końca roku kalendarzowego, niemożliwe okazało się przeprowadzenie w tak krótkim czasie konkursu dla klubów sportowych z terenu Bełchatowa.

Jak zaznacza Kryspina Rogowska, rzecznik Urzędu Miasta w Bełchatowie, przy przekazywaniu potencjalnych środków finansowych, Miasto Bełchatów musi kierować się zasadą legalności, celowości i gospodarności w oparciu o aktualny stan prawny. Dlatego ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu, na podstawie podjętej uchwały w listopadzie 2020 r., nastąpi niezwłocznie po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie miasta na 2021 r. Pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty, jakoby miasto nie wspierało klubu – dziwią. Może wynika to z nieświadomości jaka pomoc jest faktycznie udzielana GKS-owi Bełchatów lub przekonania, że klub sportowy, który jest spółką niezależną od miasta i działa na swój własny rachunek powinien być finansowany z pieniędzy podatników. Należy pamiętać, że publiczne pieniądze z kasy miasta muszą być wydawane w sposób celowy, legalny z zachowaniem zasady gospodarności. A potrzeby mieszkańców Bełchatowa nie ograniczają się jedynie do Górniczego Klubu Sportowego – mówi Kryspina Rogowska.

Magistrat przypomina także, że w latach 2017 – 2020 klub otrzymał wsparcie w wysokości ponad 8,6 mln zł.

1 KOMENTARZ

  1. Miasto miało przeznaczyć w ubiegłym roku 300 tys. zł. na GKS. W tym roku obiecało 500 tys. Prezydent Czechowska złożyła obietnice bez pokrycia. Miasto oszukało.

    0

    0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here