PODZIEL SIĘ

„Mega szóstka – rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia niepełnosprawnego – to nazwa projektu, który został sfinansowany ze środków unijnych”. Dzięki niemu 30 uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 i 37 nauczycieli z SOSW w ciągu ostatnich dwóch lat uczestniczyło m.in w specjalistycznych zajęciach i szkoleniach.

Wsparciem projektowym zostało objętych 30 niepełnosprawnych uczniów i 37 nauczycieli oligofrenopedagogów. Kompleksowy program wspomagający szkołę w okresie realizacji projektu zakładał:

 • wsparcie uczniów poprzez przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych,
 • przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalistycznymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych,
 • doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • wsparcie szkoły w zakresie korzystania z TIK poprzez wyposażenie pracowni, podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli i kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Dzięki projektowi uczniowie mieli szansę uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w tym m.in:

 • diagnoza i terapia ręki oraz sprawności grafomotorycznej u dzieci,
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • zajęcia w sali doświadczania światła
 • arteterapia i rozwijanie kreatywności
 • terapia dźwiękiem
 • zajęcia dla dzieci mających problemy manualne i grafomotoryczne
 • trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa
 • terapia logopedyczna
 • terapia sensomotoryczna
 • terapia integracji sensorycznej

Całkowita wartość projektu to 1 034 275,90 zł. Kwota dofinansowania z UE: 961 876,58 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here