PODZIEL SIĘ

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2020 przyjęte – radni udzielili absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej. Prezydent otrzymała także od Rady wotum zaufania.

Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta – prezydent Czechowska przedstawiła radnym dane z wykonania budżetu za 2020 rok. Budżet zrealizowany został na poziomie 98,5 proc. planu. Dochody miasta to ponad 290 mln zł, z kolei wydatki wyniosły ponad 293 mln zł. Różnica ta wynika m.in. z nieplanowanych na etapie tworzenia budżetu podwyżek dla nauczycieli, ekonomicznych skutków COVID-19 kosztów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2020 oraz udzielili absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej – 17 radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Podczas tej sesji miejscy radni udzielili także prezydent wotum zaufania. Głosowanie nad uchwałą w tej sprawie poprzedziła debata nad Raportem o stanie Miasta za 2019 rok. Za wyrażeniem pozytywnej oceny pracy prezydent Czechowskiej głosowało 17 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

– Wotum zaufania i absolutorium to dla mnie wielki zaszczyt, ale też ogromne zobowiązanie. To także potwierdzenie, że kierunek, jaki obrałam w drodze do rozwoju naszego miasta, jest właściwy – powiedziała po głosowaniu prezydent Mariola Czechowska.

źródło: UM w Bełchatowie

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here