PODZIEL SIĘ

Stan bełchatowskiej oświaty, gospodarka niskoemisyjna czy przystąpienie Bełchatowa do porozumienia międzygminnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – to główne tematy wczorajszej sesji rady miasta.

Sesje zorganizowano w trybie stacjonarnym. Obecnych na sali było 22 radnych. Podczas obrad przedstawiono m.in. raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa za lata 2019-2020 – w ramach wyznaczonych 37 zadań, zrealizowano 27.

Radni przyjęli również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej do 2030 r. Cele, jakie wyznaczono dla Bełchatowa, to m.in. redukcja emisji C02 o 50 proc. w stosunku do roku 1990. To również wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Miejscy radni dyskutowali także o stanie bełchatowskiej oświaty przed nowym rokiem szkolnym. Przedstawiony został szczegółowy raport, który dotyczył m.in nakładów jakie poniesiono na doposażenie placówek, jakie przeprowadzono remonty oraz w jaki sposób szkoły przygotowane są na kolejny rok nauki w reżimie sanitarnym.

Procedowano również uchwałę, na mocy której Bełchatów przystąpi do porozumienia z 24 gminami. To w efekcie pozwoli na wspólne wypracowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Radni zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego. Chodzi o dotację celową związaną z zabezpieczeniem środków na wykup ostatnich gruntów pod budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa.

Podczas sesji zaakceptowano również uchwałę intencyjną o połączeniu dwóch filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej nr 2 i 3 z biblioteką główną.

źródło: UM w Bełchatowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here