PODZIEL SIĘ

Poniedziałek jest ostatnim dniem składania zeznań na formularzu PIT 28.

Termin złożenia zeznania PIT 28 upływa 28 lutego 2022 r.
· Termin zwrotu nadpłaconego podatku z zeznania złożonego drogą elektroniczną do 45 dni od złożenia zeznania
· Termin zwrotu nadpłaconego podatku z zeznania złożonego w formie papierowej podlega zwrotowi do 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Można skorzystać ze wstępnie wypełnionego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) formularza w usłudze Twój e-PIT. Podatnicy muszą jednak pamiętać, że jest to zeznanie, którego KAS nie zatwierdzi automatycznie. Należy samemu uzupełnić PIT 28 o brakujące dane podatkowe i zaakceptować.

Z usługi Twój e-PIT składając zeznanie PIT 28 mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy w 2021 r. uzyskali przychody z prywatnego najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Warto pamiętać, że niezaakceptowanie PIT 28 w usłudze Twój e-PIT oraz niewysłanie formularza PIT 28 w innej formie do urzędu skarbowego w terminie do 28 lutego, będzie oznaczać niedopełnienie obowiązków podatnika w zakresie rocznych rozliczeń PIT.
Tak jak w latach ubiegłych, z usługi Twój e-PIT czyli z przygotowanego przez Krajową Administrację Skarbową, zeznania PIT 28 nie będą mogli skorzystać podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.
Osoby rozliczające dochody na formularzu PIT 28 z działalności gospodarczej mogą złożyć zeznanie w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej do urzędu skarbowego.
Termin zwrotu nadpłaconego podatku z PIT 28 zależy od daty oraz sposobu jego złożenia. W przypadku zeznań złożonych drogą elektroniczną – do 45 dni, w formie papierowej – do 3 miesięcy.

źródło: IAS w Łodzi

zdjęcie: archiwum

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here