PODZIEL SIĘ
zdjęcie: unsplash.com

Depresja dzieci i młodzieży to problem na coraz większą skalę, szacuje się, że już nawet ok. 6% populacji będzie się z nią zmagać. A depresja to coś więcej niż obniżony nastrój, chandra czy chwilowe zniechęcenie. To choroba, która destabilizuje, a niekiedy zupełnie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Osoba chora nie widzi sensu życia, swoich mocnych stron, sukcesów i możliwości, zmienia się apetyt, znika ochota, by choć na chwilę wyjść z domu. U dziecka będzie się skrywać pod objawami somatycznymi, bólem brzucha i głowy, pojawi się lęk przed szkołą. Młodego człowieka nie wolno zostawiać samego z tym problemem, bo nie będzie w stanie go udźwignąć – mówi dr n. med. Sławomir Wolniak, specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu.

Depresja u dzieci ma poważny przebieg, co wynika z braku rozwinięcia umiejętności kontrolowania emocji, a tym samym łagodzenia swojego napięcia. Dzieci gorzej radzące sobie z emocjami często tłumią je, potęgując tym samym odczucia niepokoju i napięcia. Napięcie i lęk uniemożliwiają natomiast dziecku efektywne uczenie się i koncentrację na lekcjach, powodując w następstwie trudności w sferze szkolnej. Dzieci bez pomocy dorosłych nie są w stanie nauczyć się poprawnego sposobu rozwiązywania problemów, pozostawione same sobie popełniają wiele błędów, co często prowadzi do poczucia odrzucenia i izolacji.

Obraz i sposób manifestowania się depresji jest zależny od wieku i nie ogranicza się do smutku czy płaczliwości. Dzieci w wieku przedszkolnym nie są w stanie trafnie rozpoznawać, a przede wszystkim opisywać, stanów emocjonalnych. Mówiąc o swoich przeżyciach odnoszą się do swojego zachowania, a nie jego przyczyn. Dlatego w przypadku tej grupy wiekowej to właśnie zachowanie jest tym, czemu szczególnie powinniśmy się przyglądać, i które powinniśmy próbować interpretować.

Najczęstsze objawy występujące u dzieci w wieku przedszkolnym:

 • rozdrażnienie
 • męczliwość lub nadaktywność
 • częste poczucie smutku
 • dolegliwości bólowe: ból głowy, brzucha, mięśni, występujące bez wyraźnej medycznej przyczyny
 • zaburzenia snu
 • moczenie się
 • niepokój
 • lęk
 • nieprawidłowy wzrost i rozwój fizyczny (zatrzymane przybieranie na wadze, oczekiwane zgodnie z rozwojem)

U dzieci w wieku szkolnym i młodzieży do powyższych objawów bardzo często dochodzą jeszcze inne:

 • perfekcjonizm
 • uczucie znudzenia
 • zaburzenia nastroju
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych
 • zachowania przestępcze / opozycyjno-buntownicze
 • niskie poczucie własnej wartości
 • izolacja społeczna
 • poczucie beznadziejności
 • samookaleczanie
 • myśli samobójcze
 • zaburzenia koncentracji i pamięci
 • trudności szkolne
 • niepokój
 • pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe

Leczenie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży obejmuje: poradnictwo dla rodziców, psychoedukację, zarówno dziecka, jak i rodziny, interwencje środowiskowe, współpracę ze szkołą w związku z niepowodzeniami szkolnymi, terapię, a w niektórych przypadkach także farmakoterapię. W nowo otwartych Poradniach dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin WOLMED pomagamy dzieciom, u których rodzice zauważyli niepokojące objawy, bądź nagłe zmiany w ich zachowaniu. Po długim okresie nauki zdalnej i izolacji społecznej dzieciom oraz młodzieży ciężko odnaleźć się w środowisku rówieśniczym oraz poradzić sobie z niepowodzeniami związanymi z problemami w nauce, czy też brakiem akceptacji koleżanek i kolegów. Wiele dzieci wykazuje też objawy uzależnienia od ekranów, związane z zaburzeniami kontroli impulsów. Tego rodzaju problemami, dotyczącymi dzieci i młodzieży, zajmujemy się w naszych poradniach w Bełchatowie, Radomsku, Pajęcznie, Łasku i Wieluniu.

Jeśli Wasze dziecko sygnalizuje jeden z wymienionych poniżej problemów, zachęcamy do kontaktu z naszymi poradniami:

 • odczuwa lęk, niepokój, związany z powrotem do szkoły po nauce zdalnej, niepewnością związaną z egzaminem ośmioklasisty czy egzaminem maturalnym
 • ma problemy emocjonalne i zachowania
 • ma trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami
 • doświadcza sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych
 • doświadcza zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych
 • cierpi z powodu zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych
 • jest ofiarą przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej
 • przejawia symptomy uzależnienia od ekranów

Pomoc świadczona przez Poradnie dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin WOLMED jest bezpłatna, w ramach kontraktu z NFZ.

Więcej na: https://wolmed.pl/poradnie-psychologiczno-terapeutyczne/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here