PODZIEL SIĘ

Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Łodzi (CBŚP) oraz Prokuratura Okręgowa w Łodzi wykryły 3 tys. transportów z nielegalnymi odpadami, porzuconymi przez ostatnie półtora roku na wynajętych posesjach. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji 68 tys. ton niebezpiecznych odpadów to ponad 350 mln zł. Służby zatrzymały 4 osoby, które tymczasowo aresztowano.

CBŚP i Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzą śledztwo, we współpracy z łódzką KAS i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Łodzi (WIOŚ).

Pracownicy WIOŚ sprawdzili dane zawarte w systemie obrotu odpadami, co ułatwiło dotarcie do firm mogących mieć związek z przestępczą działalnością. Z informacji uzyskanych przez KAS i CBŚP wynikało, że członkowie grupy zarejestrowali fikcyjne spółki. Do ich wykrycia KAS wykorzystała dane z Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR).

Przestępstwa polegały na fałszowaniu dokumentacji w ewidencji odpadów oraz pozorowaniu transportów niebezpiecznych odpadów. Za pośrednictwem podstawionych osób, grupa wynajmowała na terenie kilku województw nieruchomości i magazyny, na których porzucała niebezpieczne odpady.

Tylko przez ostatnie półtora roku sprawcy wykonali ponad 3 tys. takich transportów. Ich łączna masa wyniosła ponad 68 tys. ton. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów to ponad 350 mln zł. KAS szacuje, że straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT to ok. 1,6 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Służby Celno-Skarbowej oraz policjanci z CBŚP przeszukali miejsca działalności spółek na terenie woj. łódzkiego i śląskiego. Zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, dane zawarte w systemach księgowych oraz nośniki danych.

Zatrzymano 4 osoby, które w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, popełnienia przestępstw skarbowych oraz spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami.

Decyzją sądu wszystkie osoby zostały tymczasowo aresztowane, a na poczet przyszłych kar i grzywien zostało zabezpieczone mienie o wartości ponad 3 mln zł.

źródło, zdjęcie: gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here