PODZIEL SIĘ

Od kwietnia obowiązują nowe, wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1269 zł. W 2022 r., w województwie łódzkim wypłacono blisko 2,7 tys. odszkodowań na łączną kwotę blisko 20 mln zł.

Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się i zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz procentowego uszczerbku na zdrowiu.

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim”. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS województwa łódzkiego.

Oceny procentowego uszczerbku na zdrowiu dokonuje lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS, po zakończeniu przez ubezpieczonego procesu leczenia i rehabilitacji. ZUS nie wypłaca jednorazowego odszkodowania z urzędu. W celu uzyskania odszkodowania do ZUS należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami:
• wypełniony przez lekarza druk OL-9, zawierający informację o zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji oraz dokumentację medyczną,
• protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzony przez pracodawcę lub kartę wypadku wraz załącznikami,
• prawomocny wyrok sądu pracy,
• decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez państwowego inspektora sanitarnego.

Warto zauważyć, że ubezpieczony może ubiegać się o zwiększenie jednorazowego odszkodowania jeśli stan zdrowia się pogorszył i ma to związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Warunkiem jest by stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu uległ pogorszeniu o nie mniej niż 10 punktów procentowych w stosunku do poprzednio orzeczonego.

Od 1 kwietnia br. do 31 marca 2024 r. wzrastają także kwoty odszkodowania z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji do kwoty 22 212 zł.

źródło: ZUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here