PODZIEL SIĘ

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji województwa łódzkiego był tematem spotkań, które samorząd województwa zorganizował w Piotrkowie, Radomsku a wczoraj także Bełchatowie.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie wczoraj zorganizowano spotkanie dotyczące perspektyw rozwojowych na wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Na spotkaniu obecni byli samorządowcy, przedstawiciele gmin objętych planem i pracownicy Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego.

Na spotkaniu obecni byli pracownicy merytorycznego departamentu, którzy przedstawili szczegóły działań dla naszego województwa. Chodzi konkretne o obszary, które będą objęte wsparciem unijnym, aby po odejściu od węgla, region mógł się dalej innowacyjnie rozwijać czyli gospodarka w transformacji, społeczeństwo w transformacji i przestrzeń w transformacji.

„Gospodarka w transformacji” to wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań m.in. w zakresie Przemysłu 4.0 czy rozwój cyfrowych baz danych m.in. o terenach poprzemysłowych. „Społeczeństwo w transformacji” będzie obejmowało tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, tak aby dostosować pracowników do wyzwań i wymagań nowoczesnej, cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki. Z kolei „Przestrzeń w transformacji” to działania nakierowane na wspieranie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także na rzecz zagospodarowania terenów zdegradowanych na cele środowiskowe, czyli m.in. będzie to rozwój zielonej infrastruktury.

źródło: lodzkie.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here