PODZIEL SIĘ

W czwartek, 20 lipca 2023 roku, ruszy nabór wniosków do gminnego programu dofinansowań na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów.

Wnioski, jak informuje gmina, można będzie składać w pokoju nr 31 (I piętro) budynku Urzędu Gminy Bełchatów w godz. 7.30 -15.00. Nabór wniosków o udzielenie dotacji będzie prowadzony do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Bełchatów w 2023 roku (w 2023 roku jest to 200 tys. zł).

Dofinansowaniem objęto:
1) zakup i montaż urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków – w przypadku montażu przez wyspecjalizowaną firmę (wykonawcę) – na podstawie faktury oraz podpisanego przez wykonawcę i zamawiającego protokołu odbioru,
2) zakup urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków – w przypadku montażu w tzw. „systemie gospodarczym” – na podstawie faktury/rachunku oraz podpisanego oświadczenia wnioskodawcy o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wynosić będzie 50% całkowitego kosztu brutto (zakupu wraz z montażem oczyszczalni), lecz nie więcej niż 4 000,00 złotych brutto.

Poza tym dopuszczono składanie wniosków o dofinansowanie dla domów w budowie pod warunkiem, że obiekt zostanie oddany do użytku najpóźniej do dnia 31 grudnia roku następnego po roku, w którym wnioskodawca otrzymał dofinansowanie.

źródło: Gmina Bełchatów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here