PODZIEL SIĘ

Jak informuje Gmina Bełchatów w środę i czwartek – 30 i 31 sierpnia 2023 roku przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Wolne są 4 miejsca. Wnioski należy składać osobiście w pokoju nr 31 (I piętro) w godz. 7.30 -15.30.

Jak informują urzędnicy, zwolniły się 4 miejsca na udzielenie dotacji na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów na 2023 r., Wójt Gminy Bełchatów stosownie do zapisów Regulaminu przyjętego Uchwałą nr LX/554/2023 Rady Gminy Bełchatów z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Bełchatów informuje, że zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.

Wypełniony wniosek w formie papierowej wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami będzie można składać w pokoju nr 31 (I piętro) od 30.08.2023 r. do 31.08.2023 r.w godzinach 7.30 do 15.00.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Bełchatów, w miarę posiadanych środków finansowych. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Złożenie wniosku nie jest tożsame z otrzymaniem dofinansowania.

Termin zakończenia realizacji zadania dla wszystkich wniosków kończy się z dniem 15 listopada 2023 roku, tj. do dnia 15 listopada 2023 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Bełchatów  wniosek o płatność wraz z wszystkimi załącznikami.

źródło: Gmina Bełchatów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here