PODZIEL SIĘ

Wsparcie dla utalentowanych, pracowitych młodych ludzi z naszego regionu. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął zasady naboru wniosków o jednorazowe stypendia naukowe marszałka województwa łódzkiego w 2024 roku.

– Mamy bardzo zdolną młodzież, warto o nią dbać, warto wyróżniać i pielęgnować talenty – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Stypendia to możliwości rozwoju, to najlepsza inwestycja w przyszłość, jaką możemy zrealizować jako samorząd.

W 2024 roku na stypendia naukowe zaplanowana została kwota 300 tysięcy zł. W tej kadencji samorządu województwa przeznaczono na ten cel w sumie już ponad 700 tysięcy złotych.

Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: uczeń i student. Pierwsza dotyczy młodzieży ze szkół ponadpodstawowych uczących się w placówkach na terenie województwa, druga – studentów, którzy kształcą się w uczelniach w naszym regionie. Wnioski mogą składać dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół (do 3 wniosków z jednej placówki) oraz rektorzy lub prorektorzy szkół wyższych (do 12 wniosków z jednej uczelni).

Kryteria brane pod uwagę w pierwszej kategorii to między innymi wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym, udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kołach naukowych, udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach, praktykach i stażach, uzyskane certyfikaty i dyplomy.

W drugiej kategorii premiowane będą między innymi: aktywność naukowa, w tym nagrody i wyróżnienia w konkursach, autorstwo wynalazków lub wzorów użytkowych, publikacje, udział w projektach badawczych, działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, praktyki, staże, kursy, szkolenia, warsztaty, certyfikaty, współpraca międzynarodowa, praktyczne zastosowanie prac dyplomowych.

W obu kategoriach liczyć się będzie aktywność społeczna, zwłaszcza w formie wolontariatu.

Nabór wniosków rozpocznie się 8 stycznia i potrwa do 2 lutego 2024 roku. Wnioski można składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, lub przesłać pocztą na adres Departamentu Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (decyduje data wpływu).

źródło, zdjęcie: Urząd Marszałkowski w Łodzi

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here