PODZIEL SIĘ

Arkadiusz Sopata decyzją Senatu RP został ławnikiem Sądu Najwyższego.

Senat poparł kandydatury: Katarzyny Borkowskiej, Michała Górskiego, Bogdana Gutowskiego, Jolanty Jarząbek, Radosława Jeża, Agnieszki Kaczmarek, Łukasza Kotyni, Stanisława Lesienia, Anny Lichy, Bożeny Makuch, Elżbiety Mazur, Marka Popowicza, Joanny Rebisz-Wojtali, Barbary Sakowskiej, Arkadiusza Sopaty, Grzegorza Swaczyny, Kazimierza Tomaszka, Marka Totlebena, Mariusza Wilczyńskiego, Magdaleny Wiszniewskiej i Jarosława Wołodkiewicza.

W trzyosobowych składach orzekających zasiądzie po jednym ławniku. Nie będą oni mogli przegłosować decyzji sędziów. Ale jeśli dwaj sędziowie nie będą zgodni co do oceny danej sprawy, to właśnie głos ławnika okaże się rozstrzygający.

Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Ich kadencja rozpocznie się w dniu złożenia ślubowania, a zakończy 31 grudnia 2021 r. Ławnikiem może zostać obywatel Polski w wieku od 40 do 60 lat, nieskazitelnego charakteru, zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia swych obowiązków, posiadający co najmniej średnie wykształcenie. Nie może nim być osoba m.in. zatrudniona w sądach, prokuraturze, policji, która pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej.

Ławnik SN może zostać wyznaczony do udziału w rozprawach najwyżej na 20 dni w roku. Wszyscy będą otrzymywać rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie (udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia, udział w obowiązkowych szkoleniach). Wysokość rekompensaty za jeden taki dzień w SN wynosi 5 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zatem za jeden dzień pracy ławnicy dostaną w tym roku 213 zł 

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here