PODZIEL SIĘ

Votum zaufania dla prezydent miasta Bełchatowa Marioli Czechowskiej. Rada miasta przyjęła taki projekt uchwały 17 głosami za, przy dwóch  wstrzymujących się. Radni zdecydowali również o tym, czy udzielić absolutorium prezydent za wykonanie budżetu za 2018 rok.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.

Dochody Bełchatowa w minionym roku zamknęły się sumą przekraczającą 246 milionów zł, co daje 101,11% zaplanowanego dochodu. Wydatki przekroczyły 251 milinów zł, co daje realizację na poziomie 98% zaplanowanych wydatków.

Deficyt przekroczył 4 miliony, przy planowanym na początku roku pułapie sięgającym ponad 10 milionów zł.

Zadłużenie miasta na grudzień 2018 roku wynosi 48 milionów. Sprawozdanie finansowe za wykonanie budżetu radni przyjęli jednogłośnie.

Radni jednogłośnie również udzielili absolutorium prezydent miasta Marioli Czechowskiej.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here