PODZIEL SIĘ

211 tysięcy złotych otrzymają w sumie dyrektorzy placówek oświatowych podległych powiatowi na dofinansowanie form szkolenia zawodowego nauczycieli. Projekt uchwały w tej sprawie zatwierdzili radni na piątkowej sesji Rady Powiatu.

Wysokość dofinansowania w zasadzie nie przekracza 0,8% przekazywanych środków na wynagrodzenie nauczycieli w danej szkole. Wyjątkiem jest Energetyk, który ze swojej puli część przekazał bursie szkolnej.

Nauczyciele mogą wybrać dodatkowe formy kształcenia, które pozwolą im na uczenie dodatkowego przedmiotu, lub zdobycia dodatkowych kwalifikacji wykorzystywanych w dotychczasowej pracy.

Decydując się na kierunki ogólnokształcące maksymalna kwota dofinansowania jednego nauczyciela wynosi 3 tysiące złotych. Kierunki związane z nauczeniem zawodu zarówno dla teoretyków jak i praktyków pokrywane są w całości.

Z tej formy doskonalenia zawodowego skorzystać mogą nauczyciele z 10 placówek prowadzonych przez powiat. O tym, kto dostanie dofinansowanie decydować będą dyrektorzy.

Najwięcej do dyspozycji środków ma Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ponad 33 tysiące złotych. 32 tysiące ma Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 czyli popularny Ekonomik. Tysiąc złotych mniej ma Energetyk. Ponad 22 tysiące do dyspozycji mają dyrektorzy liceów nr 1 i 2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna na dokształcenie kadry ma 20 tysięcy złotych. Ponad 17 tysięcy ZSP w Zelowie. Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie ponad 11 tysięcy.  Do Bursy Szkolnej trafi ponad 6 tysięcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here