PODZIEL SIĘ

Antykryzysową tarczę dla przedsiębiorców ma też miasto. Sprawdzamy ilu przedsiębiorców złożyło wnioski o udzielenie pomocy.  Łącznie do władz miasta i spółek miejskich wpłynęło  115 wniosków. 


Do samego urzędu wpłynęło 40 wniosków o odroczenie terminu płatności podatku lub jego umorzenie. Ze strony miasta propozycja jest tak, by odroczyć terminy płatności za kwiecień, maj i czerwiec do 30 września. Oznacza to, że przedsiębiorcy podatki zapłacą, ale później bez odsetek i kar. Podania, które wpłynęły w tym zakresie opiewają sumę  ok 2 milionów złotych. 


2 kolejne wnioski dotyczyły częściowego umorzenia czynszy dzierżawnego w wysokości tysiąca złotych.  Złożono również jeden wniosek o umorzenie opłaty rocznej  użytkowania wieczystego w wysokości 19 tys. złotych. 

Władze miasta po analizach prawnych stoją na stanowisku, że brak jest podstaw do udzielenia innych ulg dotyczących np. podatków od środków transportowych. Powołują się tu na ustawę z 2 marca 2020 artykuł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here