PODZIEL SIĘ

Choć Bełchatów prawa miejskie otrzymał 284 lata temu to miasto jakie znamy obecnie zostało ukształtowane głównie przez rozwój kopalni i elektrowni. Zakłady te rozpoczęły działalność w połowie lat siedemdziesiątych i całkowicie zmieniły miasto i region. Jednak i to będzie musiało się zmienić.

Na przełomie listopada i grudnia 2020 roku, na zlecenie PGE, pracownia badawcza 4P Research Mix przeprowadziła badania lokalnych nastrojów społecznych wokół transformacji regionu. Reprezentatywną grupę 500 mieszkańców powiatu bełchatowskiego podzielono na cztery grupy:

  • pracowników kopalni, elektrowni i firm z nimi związanych,
  • rodziny pracowników kompleksu energetycznego,
  • mieszkańców niepowiązanych bezpośrednio z kopalnią i elektrownią,
  • młode pokolenie (18-25 lat).

Jak wynika z badania 84% badanych ma świadomość, że kopalnia w ich mieście zostanie zamknięta. Jednocześnie, zdecydowana większość badanych (72 %) widzi potencjał dla rozwoju ich regionu w kierunku odnawialnych źródeł energii. W komunikacie przeczytamy, że dla regionu Bełchatowa transformacja jest racjonalną i nieuniknioną, choć trudną decyzją. W dalszej części opublikowanego przez PGE artykułu czytamy:

„Badanie dotyczyło postaw względem transformacji energetycznej w regionie Bełchatowa. Wyniki wskazują, że najważniejszymi argumentami, dla których należy przeprowadzić transformację energetyczną (70 proc. badanych) jest wyeksploatowanie złóż węgla w okolicy. Inne najczęściej wskazywane powody zmian w energetyce i konsekwencji dla regionu to decyzje Unii Europejskiej (38 proc.), mała ekologiczność węglowych źródeł energii (38 proc.) i niska efektywność ekonomiczna energii ze złóż węglowych (37 proc.).
89 proc. mieszkańców Bełchatowa zauważa, że zmiany klimatu są problemem dla całego kraju. Dla 74 proc. badanych decyzja o transformacji energetyki ściśle wiąże się z poprawą jakości powietrza. 59 proc. badanych wymieniło złą jakość powietrza, jako czynnik, który wyróżnia negatywnie region bełchatowski spośród innych regionów w kraju. 34 proc. badanych uważa, że ilość zanieczyszczeń w powietrzu zwiększa się.
Mieszkańcy Bełchatowa i okolic nie są przeciwni działaniom ekologicznym. 89 proc. badanych rozumie, że współczesna zmiana klimatu jest spowodowana działalnością człowieka. Badanie opinii na temat polskiej polityki klimatycznej wykazało, że 96 proc. respondentów uważa, że polski rząd powinien wspierać rozwój energetyki odnawialnej. Odnawialne źródła energii to według 72 proc. badanych przyszłość energetyki, ale także potencjał dla rozwoju regionu Bełchatowa.
Z wypowiedzi respondentów w grupie wiekowej 15 – 35 lat wynika, że młodzież nie wiąże planów życiowych i zawodowych z kompleksem energetycznym Bełchatów. Praca w elektrowni i kopalni nie jest atrakcyjna dla 46 proc. młodych ludzi. Wydaje się im mało perspektywiczna i nie wiąże się też dla dzisiejszej młodzieży z prestiżem. Ich zdaniem nie jest to praca przyszłościowa. Ponadto 54 proc. badanych w grupie wiekowej 15 – 35 lat uważa, że kopalnia ma zły wpływ na środowisko.
Młodsi pracownicy kopalni i elektrowni (przed 40 rokiem życia) nie są tak bardzo związani ze swoim miejscem pracy jak starsi – bełchatowski kompleks energetyczny ma dla nich mniejsze znaczenie tożsamościowe. Nie planują też pracy przez całe życie w jednym miejscu.”

Czy Państwa odczucia pokrywają się z wynikami badania? Zapraszamy do komentowania i przedstawienia swojej opinii w tym bardzo ważnym temacie.

1 KOMENTARZ

  1. Ktoś chyba chce pozbyć się tej „kuli u nogi” jaką jest kopalnia i elektrownia, a Bełchatów nigdy nie był miastem z przyszłością

    2

    0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here