PODZIEL SIĘ

Jak informuje PGE GiEK, Greenpeace, za pośrednictwem swojego pełnomocnika, 25 lutego br. poinformował o woli „zakończenia mediacji”, które prowadzone były w związku ze złożonym w marcu ubiegłego roku pozwem Greenpeace przeciwko PGE GiEK.

Jak mówi Sandra Apanasionek, rzecznik PGE GiEK, jedyne spotkanie mediacyjne obu Stron odbyło się w styczniu br. Celem mediacji było podjęcie próby polubownego rozstrzygnięcia sporu wszczętego przez Greenpeace, który postawił spółce nierealne żądania związane m.in. z osiągnięciem przez PGE GiEK zerowej emisji netto CO2 najpóźniej w 2030 r., co w konsekwencji wiązałoby się z koniecznością wyłączenia wszystkich elektrowni konwencjonalnych PGE produkujących ponad 30 proc. krajowej energii elektrycznej. Po pierwszym spotkaniu mediacyjnym PGE GiEK deklarowało wolę dalszego prowadzenia mediacji. Taką wolę deklarowali również przedstawiciele Greenpeace. Przez ostatnie kilka tygodni spółka PGE GiEK intensywnie analizowała oraz opracowywała żądane przez Greenpeace informacje i dane, przygotowując się na kolejną turę rozmów. Ku naszemu zaskoczeniu Greenpeace jednostronnie postanowił zakończyć mediacje.

Oczekiwanie Greenpeace w zakresie doprowadzenia przez PGE GiEK do zerowej emisji netto CO2 i innych gazów cieplarnianych z elektrowni spółki opalanych węglem kamiennym i brunatnym najpóźniej w 2030 r. jest oczekiwaniem nierealnym. Greenpeace dotychczas nie wskazał, w jaki sposób miałoby to zostać osiągnięte w okresie zaledwie kilku lat, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz utrzymaniu niezbędnych dostaw energii po 2030 r. – dodaje Sandra Apanasionek.

Spółka podkreśla, że jako aktywny uczestnik procesu transformacji energetycznej, jest otwarta na dialog nie tylko z Greenpeace, ale ze wszystkimi interesariuszami tego procesu. Grupa PGE, której częścią jest PGE GiEK aktywnie uczestniczy w procesie transformacji energetycznej, który łączy się z koniecznością dekarbonizacji wytwarzania. Będzie to jednak proces złożony i kapitałochłonny, a przede wszystkim wymagający rozłożenia w czasie.

źródło: PGE GiEK S.A.

zdjęcie: archiwum

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here