PODZIEL SIĘ

Rada powiatu bełchatowskiego uchwaliła budżet na 2023 r. W głosowaniu 18 radnych było „za”, a 3 było „przeciw”.

Przygotowanie przyszłorocznego budżetu w opinii starosty bełchatowskiego nie było zadaniem łatwym. Wydatki zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum.

Planowane dochody mają wynieść ok 156 milionów złotych zaś wydatki – 170 mln zł. Planowany jest zatem deficyt w wysokości około 14 mln zł. Te pokryje nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, środki z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz emisja nowych obligacji.

Budżet Powiatu Bełchatowskiego na 2023 rok zawiera inwestycje, których finansowanie będzie pochodzić nie tylko ze środków własnych powiatu (12,5 mln zł), ale z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (652 tys. zł), Rządowego Funduszu Polski Ład (12,3 mln zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1,7 mln zł), UE (200 tys. zł), Gminy Rusiec (146 tys. zł).

Wśród najkosztowniejszych przedsięwzięć są m.in. zakup taboru autobusowego dla PKS (1,64 mln zł), przebudowa auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej (1,6 mln zł), termomodernizacja dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z instalacją fotowoltaiczną (1,4 mln zł), kolejny etap przebudowy instalacji wentylacji i elektrycznej w Powiatowym Centrum Sportu (1,12 mln zł).

źródło: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here