PODZIEL SIĘ

Szeregi bełchatowskiej policji zasiliło czterech nowo przyjętych funkcjonariuszy. W bełchatowskiej jednostce przywitał ich Komendant Powiatowy Policji w Bełchatowie insp. Grzegorz Czubakowski, życząc im sukcesów podczas nauki w szkole policji, a także w późniejszej służbie.

7 marca 2023 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbędzie się uroczysta zbiórka kadry kierowniczej garnizonu łódzkiego, w trakcie której policjanci złożą ślubowanie.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej” – to rota ślubowania.

Po ślubowaniu adepci rozpoczną swoje szkolenie podstawowe, a po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, zasilą szeregi bełchatowskiej jednostki.

Służba w niebieskich szeregach, to ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Przed podjęciem decyzji o wstąpieniu w szeregi Policji powinniśmy udać się do wybranej jednostki Policji, gdzie można zasięgnąć wszelkich informacji. Decyzja ta powinna być przemyślana, a kandydat powinien zdawać sobie sprawę, jak wygląda służba w Policji. Szczegółowych informacji w tym zakresie w KPP w Bełchatowie udziela Zespół Kadr i Szkolenia, tel. 47 8465 238, lub oficer prasowy, tel. 47 8465 243.

Jeśli chcesz wykonywać ciekawy, wyjątkowy zawód, mieć stabilną i dającą satysfakcję pracę, a przy tym pomagać innym ludziom, dbając o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny – to zawód policjanta jest właśnie dla ciebie! Trwa rekrutacja do służby w Policji. Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do służby na 2023 rok:

 • 27 lutego,
 • 5 maja,
 • 3 lipca,
 • 23 sierpnia,
 • 27 października,
 • 28 grudnia,

Przypominamy: Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • podległy szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej)

źródło, zdjęcie: KPP w Bełchatowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here