PODZIEL SIĘ

Za nami marcowa sesja rady miejskiej. Radni m.in ustalili warunki przyznawania lokali w bloku, jaki przy ul. Podmiejskiej budować będzie spółka SIM. Zdecydowano także o przekazaniu gruntów przy ul. Czaplinieckiej BTBS-owi, gdzie spółka chce wybudować swój blok.

Miejscy radni podczas sesji ustalili zasady przyznawania lokali w nowym bloku przy ul. Podmiejskiej bloku budowanego w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami, w budynku zamieszkać będą mogły osoby posiadające zdolność czynszową, ale których dochody nie pozwalają na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Warto dodać, że w budynku powstanie 16 mieszkań.

W porządku obrad znalazł się także punkt dotyczący gospodarki mieszkaniowej a konkretnie sprawa przekazania gruntów znajdujących się przy ul. Czaplinieckiej Bełchatowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego.

Ponadto radni przyjęli miejski program opieki nad zwierzętami bezdomnymi a także ustalili górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o odbiór odpadów komunalnych, to w przypadku ich segregacji maksymalna stawka wynosić będzie 240 zł za 1 m3, odpady niesegregowane stawka wzrasta do 480 zł za 1m3. Jeśli chodzi o opróżnianie zbiorników stawka nie może przekraczać 70 zł za każdy 1 m3 odebranych nieczystości ciekłych. W przypadku przydomowych oczyszczalni maksymalna kwota to zaś 100 zł za 1 m3.

źródło: UM w Bełchatowie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here