PODZIEL SIĘ

Trwa nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”. Z bezpłatnego wsparcia będą skorzystać mogli członkowie rodzin lub opiekunowie osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie prowadzi nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub 

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) 

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. 

Wnioski można składać do wtorku 7 listopada. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc w 2024 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizacje Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024. 

źródło: MOPS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here