PODZIEL SIĘ

Toksyczne odpady pochodzące z produkcji zniknęły z nielegalnego składowiska w Chabielicach. Jak informuje spółka Nitro-Chem, ostatnie 9 sztuk paletopojemników, które zostały porzucone na prywatnej posesji w wyniku przestępczej działalności zostały zabrane na zlecenie spółki i przekazane do utylizacji profesjonalnym podmiotom.

23 stycznia 2024 r. spółka „Nitro-Chem” S.A. zgodnie z zapowiedziami zakończyła w Chabielicach utylizację paletopojemników z odpadami pochodzącymi najprawdopodobniej z działalności produkcyjnej Spółki. Ostatnie 9 sztuk paletopojemników, które zostały porzucone na prywatnej posesji w wyniku przestępczej działalności zostały zabrane na zlecenie spółki i przekazane do utylizacji profesjonalnym podmiotom. Tym razem „Nitro-Chem” S.A. zgodnie z deklaracjami – skutecznie, odpowiedzialnie i w zgodzie z prawem rozwiązała problem zalegających na terenie miejscowości Chabielice odpadów.

„Nitro-Chem” S.A. podjęła zdecydowane kroki, aby usunąć odpady porzucone na nielegalnym składowisku przez firmę, która wcześniej miała podpisane umowy ze spółką na odbiór i utylizację odpadów. Działania te prowadzone były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zminimalizowania wpływu na środowisko. Kierując się społeczną odpowiedzialnością w biznesie spółka dobrowolnie zaangażowała się w faktyczne rozwiązanie problemu poprzez bliską współpracę z poszkodowaną gminą. Podpisano porozumienie z Wójtem Gminy Szczerców, w ramach którego „Nitro-Chem” S.A. zobowiązała się do zgodnego z prawem odbioru i zutylizowania za pomocą wyspecjalizowanej firmy 13 sztuk paletopojemników zawierających odpady, wobec których posiadana przez Gminę i Spółkę dokumentacja wskazuje, że ich wytwórcą jest najprawdopodobniej „Nitro-Chem” S.A. Zawarcie porozumienia umożliwiło rozpoczęcie procesu oczyszczania terenu w Chabielicach pod Bełchatowem.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Spółka ostatecznie zutylizowała odpady porzucone w wyniku przestępczej działalności na terenie miejscowości Chabielice. Postępując konsekwentnie i odpowiedzialnie doprowadziliśmy temat do końca.  Naszym celem była nie tylko utylizacja odpadów, ale także przeprowadzenie tego w sposób, który minimalizuje wpływ na środowisko. Zobowiązania Spółki do dalszego uczestniczenia w procesie usuwania odpadów pochodzących z działalności „Nitro-Chem” S.A. obejmować będą partycypowanie w kosztach utylizacji, którą Gmina Szczerców podejmie w trybie artykułu 26a ustawy o odpadach – podkreśla Dominik Sawicki, Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A.

źródło, zdjęcie: „Nitro-Chem” S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here