PODZIEL SIĘ

Mieszkańcy Bugaju w gminie Bełchatów są za wydzieleniem ich miejscowości z sołectwa Mazury. Oznacza to, że chcą stworzyć oddzielne sołectwo, ze swoim budżetem, Radą Sołecką i sołtysem na czele. Jak na taką decyzję zareagowali gminni radni?

Gmina Bełchatów będzie miała nowe sołectwo. Jeszcze w tym roku utworzone zostanie sołectwo Bugaj, które zostanie wydzielone z sołectwa Mazury. O taką decyzję zabiegali sami mieszkańcy – Radni Gminy Bełchatów przychylili się do ich prośby i jednogłośnie podjęli uchwałę o podziale sołectwa Mazury i utworzeniu sołectwa Bugaj.

Jak informuje gmina Bełchatów, zanim projekt uchwały trafił po obrady, przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w tej sprawie. Wypowiedziało się w nich 40 mieszkańców Bugaju, 39 było za, 1 osoba była przeciwna. Zostało też zorganizowane spotkanie dla mieszkańców sołectwa Mazury, podczas którego również znakomita większość uczestników opowiedziała się za utworzeniem sołectwa Bugaj.

Kolejnym krokiem będą teraz konsultacje społeczne, związane z uchwaleniem Statutu Sołectwa Bugaj oraz zmiany Statutu Sołectwa Mazury. Gdy statuty zostaną uchwalone i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, będzie można ogłosić wybory sołtysa Bugaju.

źródło: Gmina Bełchatów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here