PODZIEL SIĘ

Właściciele czworonogów mogą liczyć na otrzymanie dofinansowania na swojego pupila. Chodzi o zabiegi takie jak kastracja czy czipowanie.

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Szczerców na rok 2024, przyjętego Uchwałą LVIII/618/24 Rady Gminy Szczerców z dnia 23 lutego 2024 r., Gmina Szczerców realizować będzie dofinansowania:

  • w wysokości 75 % kosztów zabiegu kastracji psa/kota (25 % kosztów zabiegu pokrywa Właściciel psa/kota);
  • w wysokości 100% elektronicznego znakowania (czipowania) psów/kotów.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne będące właścicielami psa/kota, zamieszkujące na terenie gminy Szczerców, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

  • złożą wniosek o Zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów (formularze wniosku do pobrania poniżej);
  • przedstawią ważne zaświadczenie o zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy psów).

Wnioski o przyznanie dofinansowania zabiegu znakowania (czipowania) i kastracji przyjmowane będą od dnia 19 marca 2024 r. (wtorek) do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Szczerców. W przypadku, gdy liczba wniosków będzie przekraczała zabezpieczony na dany rok limit środków, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.

Właściciel zwierzęcia może otrzymać dofinansowanie na zabieg kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota dla jednego zwierzęcia rocznie. Wykonanie zabiegu kastracji i znakowania (czipowania) psa/kota powinno nastąpić w okresie 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie.

Niniejsze zadanie realizować  będzie Gabinet weterynaryjny “Cztery Łapy”, ul. Piotrkowska 17, 97-420 Szczerców, na podstawie umowy podpisanej z Gminą.

źródło: Gmina Szczerców

zdjęcie: freepik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here