PODZIEL SIĘ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już pod koniec marca rozpoczął wypłaty trzynastych emerytur. Jednorazowe świadczenie trafi do wszystkich uprawnionych do końca kwietnia. 

„Trzynastki” otrzymało już prawie 5 mln osób. Łączna kwota przekazanych środków wyniosła blisko 8,8 mld zł. W województwie łódzkim ZUS wypłacił 356 tys. dodatkowych świadczeń emerytom i rencistom na łączną kwotę 633 mln zł.

– Pierwsze przelewy i przekazy trzynastek dotarły do świadczeniobiorców ZUS-u przed Wielkanocą. Każda uprawniona osoba wraz ze świadczeniem podstawowym należnym za kwiecień otrzyma dodatkową gratyfikację. Zrealizowane już zostały wypłaty, które dotyczyły terminów 1.,6.,10. i 15. Przed nami obsługa terminu 20. i 25. Łącznie w Łódzkiem w tych terminach dodatkowe pieniądze otrzyma ok. 344 tys. uprawnionych, a kwota wypłaconych świadczeń to niemal 435 mln zł. Osoby, które emeryturę czy rentę pobierają 20 kwietnia z uwagi, że jest to sobota – pieniądze otrzymają  odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 19 kwietnia. „Trzynastkę” przed terminem dostaną także uprawnieni, którzy pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne, do których dodatkowe pieniądze powinny dotrzeć 1 maja. Trzynastki trafią do nich jeszcze przed majówką – informuje Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego.

Wypłaty realizowane są tak, aby do wyznaczonego terminu pieniądze dotarły do klientów. Dlatego, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada na dzień wolny od pracy, to wypłacane jest ono na tyle wcześniej, aby najpóźniej w ostatnim dniu roboczym, tuż przed terminem wypłaty, pieniądze trafiły do emeryta czy rencisty.

Trzynastka przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W tym roku wynosi 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać wniosku. ZUS przyzna ją automatycznie.

W przypadku renty rodzinnej pobieranej przez kilka uprawnionych osób (np. wdowa i osierocone dziecko) przysługuje jedno świadczenie pieniężne.  Jest ono wówczas podzielone na równe części dla wszystkich uprawnionych. Podobnie wygląda sytuacja przy zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS-u i KRUS-u lub emerytury wypłacanej wraz z rentą wypadkową. Osobie uprawnionej przysługuje tylko jedna trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy trzynastkę wypłaci ZUS.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na 31 marca tego roku i pobierają to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby otrzymujące m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

źródło: Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego

zdjęcie: freepik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here