PODZIEL SIĘ

Społeczna Akademia Nauk: Widzę świat pełen możliwości

W dzisiejszych czasach rynek pracy stawia przed młodymi ludźmi coraz większe wymagania, co czyni wybór odpowiedniej ścieżki zawodowej decyzją strategiczną. Nie każdy od razu decyduje się na podjęcie studiów. Zmieniające się trendy i rosnąca świadomość różnorodnych możliwości rozwoju zawodowego skłaniają niektórych do rozważenia innych opcji, takich jak praktyki zawodowe, kursy specjalistyczne czy samodzielne doskonalenie umiejętności.

Jednak dla wielu pracodawców kluczowe jest doświadczenie kandydatów. Młodzi ludzie zdają sobie sprawę, że samo posiadanie dyplomu nie zawsze wystarcza, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Dlatego wybierając uczelnię, jak Społeczna Akademia Nauk (SAN), kierują swoją uwagę na możliwości zdobycia praktycznych umiejętności, dostępu do projektów badawczych oraz staży zawodowych. Takie doświadczenia nie tylko poszerzają horyzonty, ale także zapewniają konkurencyjność na rynku pracy.

Społeczna Akademia Nauk: 30 lat łączenia teorii z praktyką

Społeczna Akademia Nauk już od 30 lat, zgodnie ze swoją misją, dostarcza wysokiej jakości edukację, która łączy teoretyczne podstawy z praktycznymi umiejętnościami. Założona w 1994 roku, SAN szybko zyskała renomę dzięki wysokim standardom nauczania, innowacyjnym programom edukacyjnym i ścisłej współpracy z przemysłem. Od początku swojego istnienia, uczelnia stawia na rozwój naukowy i zawodowy swoich studentów, przygotowując ich do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Do końca 2011 roku Uczelnia funkcjonowała pod nazwą Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, jednak uzyskanie kolejnego uprawnienia do doktoryzowania spowodowało, iż na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia uzyskała prawo do umieszczenia w nazwie słowa „Akademia”. Nowa nazwa Uczelni ma służyć zachowaniu ciągłości, jednocześnie obejmując swoim zasięgiem szerokie spektrum dziedzin, w zakresie których prowadzone jest kształcenie.

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej, za lata 2017 – 2021, Społeczna Akademia Nauk uzyskała kategorię A w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja oraz kategorię B+ w dyscyplinie Nauki o Zarządzaniu i Jakości. Otrzymane uprawnienia habilitacyjne pozwalają poszerzyć ofertę kształcenia i ugruntowują wysoką pozycję naukową Społecznej Akademii Nauk. Są wyrazem wysokiej aktywności badawczo – publikacyjnej pracowników i stanowią uznanie dla osiągnięć społeczności akademickiej Uczelni.

Od zarządzania po psychologię i jeszcze więcej

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie, seminaria doktoranckie oraz studia podyplomowe. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i ON-LINE. Łącznie oferuje kształcenie na 26 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych w trosce o przyszłość studenta przez Akademickie Biuro Karier. 
Uczelnia oferuje bogatą i zróżnicowaną ofertę edukacyjną, obejmującą szeroki wachlarz kierunków studiów. Studenci SAN mają możliwość wyboru spośród dziedzin takich jak zarządzanie, informatyka, psychologia oraz wiele innych, co pozwala im dopasować swoją ścieżkę kształcenia do indywidualnych zainteresowań i aspiracji zawodowych.

Odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego świata

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów medycznych, Społeczna Akademia Nauk w 2023 roku uruchomiła nowy kierunek lekarski. Program ten został zaprojektowany z myślą o kształceniu przyszłych lekarzy, którzy będą nie tylko posiadali solidną wiedzę teoretyczną, ale również zdolność praktycznego stosowania jej w pracy zawodowej. To kolejny krok w dynamicznym rozwoju SAN, który umożliwia studentom zdobycie potrzebnych kompetencji i przygotowanie do wyzwań zawodowych w sektorze zdrowia.

W przeciwieństwie do masowych uczelni medycznych Wydział Lekarski SAN kształci elitarnie z bardzo dobrym dostępem do nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz kadry profesorów, adiunktów i asystentów. Wysokim wymaganiom towarzyszy wiara w sukces, rozwijanie zdolności do działań twórczych i zainteresowań oraz wychowanie w kierunku empatii dla pacjentów. Chcemy być ze studentami jak w rodzinie. Wykazywać się wzajemnym zrozumieniem i empatią, lecz nie kosztem zmniejszonych wymagań – mówi Rektor SAN, dr hab. Roman Patora, prof. SAN

Elastyczne studia online: Kontynuuj edukację z dowolnego miejsca na świecie

Doświadczenie zdobyte przez Społeczną Akademię Nauk w zakresie kształcenia online, realizowanego od 2007 roku przez Polską Akademię Otwartą oraz dynamiczne zmiany społeczno-gospodarcze, zaowocowały powstaniem nowoczesnej jednostki SAN ON-LINE. Uczelnia oferuje elastyczne studia online, które umożliwiają studentom kontynuowanie edukacji z dowolnego miejsca na świecie i dostosowanie harmonogramu zajęć do ich osobistych i zawodowych zobowiązań. Programy te są realizowane przy użyciu nowoczesnych metod i technik kształcenia na odległość, takich jak Platforma Edukacyjna Blackboard Learn Ultra.

Studia podyplomowe: Nowe kierunki na miarę współczesnych wyzwań

Społeczna Akademia Nauk oferuje również szereg studiów podyplomowych, które są doskonałym wyborem dla absolwentów poszukujących pogłębienia wiedzy w swojej dziedzinie lub zdobycia specjalistycznych umiejętności. Programy podyplomowe SAN są starannie zaprojektowane w oparciu o najnowsze trendy i wymagania rynku pracy, co umożliwia absolwentom podniesienie swojej kwalifikacji zawodowej. Oferta obejmuje między innymi nowe kierunki: Sztuczna inteligencja i cyfrowe narzędzia, Fizjoterapia w sporcie – trener medyczny oraz Menedżer ESG.

Studia to więcej niż wykłady

Studia w Społecznej Akademii Nauk to znacznie więcej niż tylko uczestnictwo w wykładach i zajęciach teoretycznych. Uczelnia oferuje szerokie spektrum możliwości zaangażowania się w życie akademickie poprzez uczestnictwo w różnorodnych kołach studenckich i naukowych. Studenci mają okazję do rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także do zdobywania praktycznych umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w projektach i inicjatywach realizowanych przez te organizacje.
Ponadto, SAN regularnie organizuje otwarte warsztaty i seminaria z różnych dziedzin, które są dostępne dla wszystkich studentów. Te dodatkowe aktywności umożliwiają poszerzenie wiedzy, nawiązanie kontaktów z ekspertami i praktykami z różnych branż oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Dzięki takim możliwościom studenci mogą kompleksowo rozwijać swoje umiejętności, co czyni ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy.

Rozpocznij swoją przyszłość z SAN – rekrutacja trwa

Obecnie Uczelnia prowadzi nabór na studia w roku akademickim 2024/2025. Aby zostać studentem SAN, wystarczy wypełnić aplikację online na stronie www.e-rekrutacja.san.edu.pl, wybrać kierunek studiów, a następnie dostarczyć oryginały wymaganych dokumentów do Biura Rekrutacji. Proces rekrutacji został uproszczony, aby zapewnić kandydatom jak największą wygodę i dostępność.
Społeczna Akademia Nauk nie tylko stawia na wysoką jakość kształcenia, ale również na wsparcie finansowe swoich studentów. Uczelnia oferuje atrakcyjne promocje na czesne, które mogą znacząco obniżyć koszty studiowania. W zależności od wybranego kierunku oraz formy studiów, kandydaci mogą skorzystać z różnorodnych zniżek i ulg. Dodatkowo, SAN prowadzi programy stypendialne, które umożliwiają uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla najlepszych studentów oraz tych w trudniejszej sytuacji materialnej.

Skorzystanie z promocji na czesne oraz programów stypendialnych to doskonała okazja, aby inwestować w swoją przyszłość, minimalizując jednocześnie obciążenia finansowe. Dzięki temu, studia na Społecznej Akademii Nauk stają się dostępne dla większej liczby ambitnych i zmotywowanych młodych ludzi, gotowych na wyzwania współczesnego rynku pracy. Nie zwlekaj, dołącz do grona studentów SAN i rozpocznij swoją edukacyjną przygodę już teraz!

SAN przygotowuje na wyzwania współczesnego rynku pracy

Społeczna Akademia Nauk (SAN) dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku pracy, stawiając na kompleksowy rozwój swoich studentów. W dobie rosnących wymagań zawodowych, SAN oferuje szeroką gamę programów, które łączą teoretyczne podstawy z praktycznymi umiejętnościami. Dzięki różnorodnym możliwościom edukacyjnym, w tym kierunkom lekarskim, programom podyplomowym i elastycznym studiom online, SAN przygotowuje swoich studentów do skutecznego konkurowania na współczesnym rynku pracy.

To jak? Widzimy się w SAN!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here