PODZIEL SIĘ

Radni drogą korespondencyjna uchwalili wysokość stawek, która ma obowiązywać w jedynym żłobku miejskim Jaś i Małgosia. U chwalili również możliwość zwrotu opłat w przypadku czynników zewnętrznych uniemożliwiających funkcjonowanie tej placówki, a taką sytuację mamy obecnie.

Najniższa miesięczna stawka za pobyt dziecka w żłobku wynosi 200 zł i dotyczy tych rodzin, gdzie dochód brutto na członka rodziny nie przekracza 1500 zł.

300 zł zapłacą ci, gdzie w rodzinie dochód jest wyższy. Uchwalono również zwolnienia i ulgi i tak: o 25% mniej zapłacą rodzice samotnie wychowujący dziecko, o 50% mniej na drugie dziecko, a 75 % niższą stawkę za trzecie i kolejne. 25% zniżkę mają posiadacze Bełchatowskiej Karty Rodziny, z tym, że chcąc skorzystać z tej zniżki nie będzie można jej łączyć z pozostałymi.

Uchwalono wysokość maksymalnej stawki dziennej stawki dla dziecka na 8 zł.

Opata stała nie podlega odpisom, chyba że w przypadku zawieszenia działalności żłobka, tak jak to ma miejsce obecnie. Wysokość będzie proporcjonalna do okresu zamknięcia żłobka.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązywania od 16 maja.

foto: archiwum ebelchatow.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here