PODZIEL SIĘ

Wczoraj obradowali radni powiatowi. Najważniejszym punktem sesji był dotyczył udzielenia absolutorium staroście bełchatowskiemu za wykonanie budżetu w 2019 roku.

Sesja odbyła się w Sali Herbowej z osobistym udziałem radnych, przy zachowaniu środków ostrożności. To była pierwsza od czasu wybuchu epidemii sesja, w której w jednej sali zgromadzili się radni.

Najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium zarządowi powiatu za wykonanie budżetu w roku 2019. W ubiegłym roku powiat wydał 130 milionów złotych, z czego 11 milionów złotych przeznaczonych zostało na inwestycje.

Powiat w ubiegłym roku aplikował o środki zewnętrzne w sumie otrzymał ponad 6 milionów złotych. Plan wydatków  wykonano w 95,48%. Nadwyżka budżetowa wyniosła blisko 2 miliony złotych.

Na 31 grudnia 2019 roku zadłużenie powiatu wyniosło ponad 36 milionów złotych. W 2019 roku obsługa zadłużenia kosztowała powiat 1 008 05,55 złotych.  

Wykonanie budżetu za 2019 rok uzyskało pozytywną opinię RIO oraz komisji stałych działających przy radzie powiatu. Za udzieleniem absolutorium zarządowi głosowało 18 radnych, trzech wstrzymało się od głosu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here