PODZIEL SIĘ

9 lutego 2024 roku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia stanowiska Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Kierowanie łódzkim garnizonem decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie należało do insp. Mariusza Krzystyniaka.

Uroczysta zbiórka odbyła się zgodnie z policyjnym ceremoniałem. Rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, Zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Po powitaniu przybyłych gości lektor odczytał Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. insp. Mariusza Krzystyniaka, który przywitał się ze sztandarem. Insp. Tomasz Olczyk – dotychczas pełniacy tę funkcję –  złożył meldunek o zdaniu pełnionych obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.  

Insp. Mariusz Krzystyniak urodził się w 1971roku. Służbę w Policji pełni od 1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanitas z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz szkolenie w ramach programu Basic Investigation of Computer and Electronic Crimes Program (BICEP) prowadzone przez United States Secret Service U.S. Departament of Homeland Security.

Drogę zawodową rozpoczął 16 września 1991 roku pełniąc służbę w III Komisariacie Policji KRP Bytom. Następnie objął stanowisko specjalisty Wydziału Kryminalnego KMP w Bytomiu, Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KWP w Katowicach,  Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu tej samej jednostki i eksperta Wydziału d/w z Przestępczością Przeciwko Mieniu KWP Katowice;

Zaangażowaniem w służbę, skutecznością i umiejętnościami organizacyjnymi zdobył uznanie wśród przełożonych, które skutkowało powierzeniem mu stanowisk kierowniczych.W 2012 roku został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP Katowice, rok później Naczelnikiem Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową, następnie Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego.17 maja 2016 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach;
Od kwietnia 2021 r. pełnił służbę na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, a od stycznia 2024 roku inspektor Krzystyniak objął obowiązki Komendanta Wojewódzkiego tej jednostki.

Pan Komendant był wielokrotnie odznaczany, otrzymał:
Brązową  Odznakę „Zasłużony Policjant”, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę ,,Zasłużony Policjant, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Złotą Odznakę ,,Zasłużony Policjant”,  Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz  Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego.

źródło, zdjęcie: KWP Łódź

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here