PODZIEL SIĘ

Ponad 2,6 mld zł trafi dodatkowo do wszystkich poziomów lecznictwa (POZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, szpitale) od 1 kwietnia! Do końca 2022 roku, m.in. do poradni POZ i gabinetów lekarzy specjalistów trafi dodatkowo ponad 600 mln zł, a do szpitali 2 miliardy złotych. Wzrost finansowania ma osłabić skutki inflacji i zminimalizować efekt wyższych kosztów utrzymania placówek, w tym rachunków za prąd i ogrzewanie. Poziom zwiększenia stawek dla placówek obliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 Podwyżki w wielu zakresach

Wyższe finansowanie otrzymają poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i gabinety Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, ale nie tylko. Dodatkowe środki trafią też m.in. do placówek zajmujących się opieką psychiatryczną i leczeniem uzależnień, rehabilitacją leczniczą oraz opieką paliatywną i hospicyjną.

– Uważnie wsłuchujemy się w głosy płynące z różnych środowisk. Jesteśmy świadomi wyższych kosztów funkcjonowania placówek medycznych. W odpowiedzi, wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, przygotowaliśmy propozycję wzrostu przychodów placówek medycznych. Podeszliśmy do tego szeroko, uwzględniając podwyżkę w wielu różnych zakresach świadczeń, od POZ, przez AOS i szpitale, po hospicja – zaznacza Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na leczenie w poradniach POZ w ubiegłym roku Łódzki NFZ wydał ponad 1 miliard zł (1 088 552 000 zł), w tym 229 milionów zł na świadczenia COVID, czyli m.in. 3% wypłacane POZ od lipca 2021 r. na pracę w warunkach wzmożonego rygoru sanitarnego (maseczki, dezynfekcja), leczenie pacjentów chorych na COVID . Od 2014 roku kwota przeznaczona na finansowanie leczenie pacjentów w poradniach POZ wzrosła o 66% . Na leczenie w poradniach specjalistycznych na rok 2022 ŁOW NFZ ma w planie finansowym zarezerwowaną kwotę 418 018.

AOTMiT: Podwyżka o 4,5%

Poziom wzrostu finansowania placówek medycznych obliczyła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Według szacunków AOTMiT zwiększenie stawek powinno wynieść 4,5%.

Do wyliczeń agencja wzięła pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach funkcjonowania podmiotów leczniczych. Analiza agencji opierała się na danych przekazanych przez same placówki medyczne.

Pierwsze efekty wzrostu finansowania już w maju

Przychody placówek medycznych wzrosną już w maju 2022 roku, po rozliczeniu się z NFZ za świadczenia wykonane w kwietniu.

Dodatkowe 2 miliardy złotych dla szpitali w Polsce

Wyższe przychody pozwolą szpitalom m.in. na złagodzenie skutków inflacji, w tym wzrostu kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Na podstawie danych z placówek medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wyliczyła poziom wzrostu ceny za punkt.

Krok po kroku realizujemy plan wzrostu finansowania szpitali

– Na tę wiadomość czekali dyrektorzy szpitali, szczególnie powiatowych. Konsekwentnie realizujemy plan wzrostu finansowania szpitali, wprowadzony jeszcze w ubiegłym roku. Co więcej, od stycznia 2022 roku podnieśliśmy cenę punktu w umowach szpitalnych, a teraz, widząc rosnące koszty szpitali, wprowadzamy kolejną podwyżkę – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podwyżka nie pomniejszy środków na wynagrodzenia dla personelu

Wyższe przychody nie pomniejszą wyodrębnionej puli środków na wynagrodzenia dla personelu medycznego pracującego w szpitalach.

– To dodatkowy efekt korzystnych zmian prawnych, w tym Ogólnych Warunków Umów, które są wprowadzane równolegle z podwyżkami. Przypomnę, że wcześniej zastosowaliśmy również mechanizm przeliczenia ryczałtu dla szpitali sieciowych na koniec 2019 roku, czyli okresu, którego nie obciąża walka z pandemią COVID-19 – zaznacza Filip Nowak.

 AOTMiT: Wartość umów powinna wzrosnąć o 4,5%

Według wyliczeń Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) cena punktu, stosowanego w umowach szpitali z Narodowym Funduszem Zdrowia, powinna wzrosnąć o 4,5%.

AOTMiT wzięła pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji, średni wzrost cen prądu i ogrzewania oraz udział tych wydatków w ogólnych kosztach szpitali. Analiza agencji opierała się na danych przekazanych przez same placówki medyczne.

 W Łódzkiem w sieci szpitali są 32 szpitale, to w większości szpitale o znaczeniu powiatowym, ważne dla lokalnych społeczności i dla ochrony zdrowia w naszym regionie. W planie finansowym na rok 2022 na leczenie szpitalne zaplanowano 1 822 936 zł, po zmianie wycen ta kwota wzrośnie.

źródło: NFZ

zdjęcie: archiwum

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here