PODZIEL SIĘ

Studenci, którzy pracowali w wakacje, po powrocie na uczelnię powinni pamiętać o pewnych obowiązkach związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeśli byli zatrudnieni na umowę o pracę, to muszą ponownie być zgłoszeni do ubezpieczenia. Zrobić to może w imieniu studenta rodzic lub uczelnia.  

NFZ przygotował praktyczny poradnik dla studentów, którzy już studiują i tych, którzy dla których jest to początek przygody. Podpowiadamy w nim np. kiedy studenta zgłasza do ubezpieczenia…uczelnia. Obecnie w województwie łódzkim funkcjonuje 8 uczelni publicznych (6 w Łodzi) oraz 20 uczelni niepublicznych (w tym w Łodzi 18) oraz wiele filii i ośrodków zamiejscowych innych polskich uczelni. W Łodzi studiuje ponad 75 tysięcy studentów, na samym Uniwersytecie Łódzkim studiuje 25 tys. studentów na 200 kierunkach, na Uniwersytecie Medycznym – 10 tys.

Nie każda praca studenta rodzi konieczność ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Dotyczy to sytuacji, gdzie umowa, którą zawarł młody człowiek, wymagała zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Tak jest zawsze w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. W przypadku umów zlecenia zawieranych ze studentem do 26. roku życia nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne .

W sytuacji, gdy student podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu nawiązania w wakacje stosunku pracy, po zakończeniu umowy, obowiązkiem rodzica albo uczelni jest ponowne zgłoszenie go do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli tego nie zrobi, straci prawo do bezpłatnego leczenia.

Niestety, wciąż zdarza się, że i student, i jego rodzice o tym zapominają. Wówczas młody człowiek idąc do lekarza, dowiaduje się, że nie jest ubezpieczony. Dlatego warto o tym pamiętać zawczasu, zanim okaże się, że w placówce ochrony zdrowia pojawi się problem z bezpłatną opieką medyczną i refundowanymi lekami. Każdą sytuację – braku ubezpieczenia – należy wyjaśnić, bo EWUŚ, czyli system, w którym rejestratorka sprawdza nas status ubezpieczenia, nigdy się nie myli.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Student, który nie ukończył 26 lat, a nadal się uczy i nie ma innego tytułu do ubezpieczeń, powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica, jako członek rodziny. Jeśli rodzic jest nieubezpieczony albo student ukończył 26. rok życia a nie pozostaje w związku małżeńskim, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia, na jego wniosek. Jest jeden wyjątek od tej reguły. Student, który ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może być ubezpieczony jako członek rodziny nawet, gdy skończy 26 lat.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego rodzic składa u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS. Ma na to 7 dni od dnia, w którym członek rodziny może zostać objęty ubezpieczeniem. Osoby prowadzące własną firmę zgłoszenie na formularzu ZUS ZCNA kierują bezpośrednio do ZUS za pomocą Platformy Usług Elektronicznych, poczty lub osobiście. 

źródło; NFZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Informujemy, że na stronie ebelchatow.pl komentarze podlegają moderacji. Zostaną opublikowanie wkrótce po akceptacji.

Please enter your comment!
Please enter your name here